Services

Երեւանից 20 կմ հեռավորության վրա է գտնվում Հայ Առաքելական եկեղեցու կենտրոնը` Էջմիածինը: Այստեղ գտնվում Սուրբ Մայր Աթոռ եկեղեցինորըկառուցվել է   քրիստոնեության ընդունումից անմիջապես հետո 303 թվականինԸստ ավանդության Քրիստոսն ինքն է ցույց տվել տաճարի կառուցման վայրը,ոսկյա մուրճով հարվածելով   հենց այս վայրումորտեղ այսօր հպարտորեն կանգնած է Էջմիածնի Մայր ՏաճարըԱյստեղից էլ եկե է Էջմիածին (Իջավ միածին)անունըՀայաստանի հոգևոր քաղաք   Էջմիածնում են գտնվում նաև Սբ. Գայանե. Սբ. Հռիփսիմե և Սբ. Շողակաթ եկեղեցիները:     

 

 

{TR_TOUR_ROUTS}

{TR_MAKE_ORDER}

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible.

Due to an unknown error, your form was not submitted. Please resubmit it or try later.

 
Booking.com